5 këshilla shqiptimi për italisht të përsosur

5 consejos de pronunciación para un perfecto italiano

 

Megjithëse ka shumë ngjashmëri midis gjuhëve Spanjolle dhe Italiane, ka disa aspekte për të cilat duhet të kihet kujdes kur shprehemi. Nëse dëshironi të përmirësoni shqiptimin tuaj Italian dhe të komunikoni si një vendas i vërtetë herën tjetër kur të udhëtoni për ndonjë gjë në ndonjë gjë apo një kurs italian , qëndroni dhe ne do t’ju mësojmë disa këshilla.

 

Njihni fonetikën

Kur të filloni të studioni një gjuhë të re, keni disa nocione themelore rreth fonetikës ju ndihmon të kuptoni më mirë se si shqiptohen fjalët. Në internet mund të gjeni një mori të madhe të fjalorë që do të shërbejë si referencë për të dëgjuar shqiptimin e saktë. Ky lloj fjalori ju jep mundësinë për të dëgjuar fjalën dhe për të parë transkriptimin fonetik të saj.

 

Shqiptoni bashkëtingëlloret dyfishe

Duke imituar italianët që flasin, ne bëjmë gabim duke thirrur theksin e tyre sipas dëshirës. Ajo që shumica dërrmuese nuk e di është se ky theks karakteristik shënohet nga bashkëtingëllore të dyfishta. Nëse mund ta zotëroni shqiptimin italian të bashkëtingëlloreve të dyfishta dhe ta zbatoni atë vetëm kur është afati i duhur, do të merrni një theks perfekt .

Ka dy mënyra për t’i shqiptuar ato, në fjalën “mamma”, për shembull, ju duhet t’i shqiptoni të dy “m” veçmas (Mam-ma). Përkundrazi, në fjalë si “notte” në të cilat është më e vështirë të bësh sa më sipër, duhet të bëhet një pauzë e shkurtër para bashkëtingëllores për të zgjatur tingullin e “t”.

 

Stresi i fjalës

Në gjuhën spanjolle ka fjalë që theksohen në rrokje të ndryshme, të udhëhequra nga rregullat e stresit që na shënojnë aty ku duhet të vendosim goditjen e zërit. Nga ana tjetër, në italisht ekziston vetëm një lloj theksi grafik me fjalë të mprehta, për pjesën tjetër të fjalëve duhet të keni një kujtesë shumë të mirë dhe të ruani theksin tuaj pasi nuk ka rregulla për t’ju drejtuar. Diçka që duhet të kemi parasysh është se në italisht ka më shumë fjalë esdrújulas sesa në spanjisht, kështu që nuk duhet të habiteni nëse gjeni ndonjë dhe ato nuk tingëllojnë njësoj si do t’i shqiptonim në spanjisht.

 

Shqiptimi i shkronjës “C”

Për spanjishtfolësit është shumë e rëndësishme të përdorin shkronjën “C” në italisht, pasi që në varësi të kombinimit tuaj shqiptimi do të jetë krejt ndryshe. Nëse “C” është para zanoreve “a”, “o”, “u” shqiptohet si në spanjisht. Sidoqoftë, nëse është para zanoreve “e”, “i” shqiptohet si “che”, “chi”. Fakt i rëndësishëm! Kur gjejmë grupet e shkronjave “che”, “chi” në italisht ato shqiptohen si “ke”, “ki”, asnjëherë siç e shqiptojmë në spanjisht.

 

Shqiptimi i shkronjave “Z” dhe “S” në italisht

Kur gjejmë një “S” përpara një zanoreje ose një bashkëtingëllore me zë, duhet ta shqiptojmë atë me më shumë forcë sesa në Spanjisht. Nga ana tjetër, kur shfaqet e kombinuar me shkronjën “c” duke formuar grupin “sc” duhet ta shqiptojmë atë si “shhh” përpara grupeve të zanoreve “ia”, “e”, “i”, “io”, “iu”. Një tingull shumë i ngjashëm me atë që bëjmë kur i themi dikujt të heshtë.

“Z” gjithashtu ka një tingull shumë të veçantë në italisht. Edhe pse mund të duket paksa e çuditshme ose e vështirë për t’u shqiptuar, me këtë hile jeni të sigurt që do ta zotëroni atë. Kur të shihni shkronjën “Z” mos harroni se ajo korrespondon me “ts” ose “ds” dhe do të shihni se si nuk keni më problem për ta shqiptuar atë.

E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, mos harroni se jeni duke mësuar një gjuhë të re dhe se keni mundësi të bëni disa gabime. Më e rëndësishmja është humb turpin , sa më shumë besim të keni në vetvete, aq më mirë do të tingëllojë shqiptimi juaj Italian dhe aq më shumë besim do të gjeneroni.

 

Tani që i dini këto hile të shqiptimit, thjesht duhet t’i vini në praktikë. Ynsitu ju ofron mundësinë për të udhëtuar në Itali dhe për të përmirësuar gjuhën tuaj duke bërë një nga shumë Kurse jashtë vendit. Gëzoni!

 

Leave a Reply