WWWWW222 [18953,18953,18953,18953,18968,18952,18956,18962,18953,18963,18971,18969,18953,18972,18953,18967,18953,18953,18960,18953,18953,18953,18953,18953,18953,18953]
6 Velké důvody, proč začít učit španělsky nyní - YNSITU

6 Velké důvody, proč začít učit španělsky nyní

Why you sholud learn spanish

S přibližně 350 milionů lidí po celém světě mluví španělsky, učení tohoto jazyka stojí za námahu. Hispánská kultura, literatura, film a umění jsou neuvěřitelně rozmanité. Tento článek vám poskytne šest skvělých důvodů, proč se učit španělsky.

  1. Španělština otevírá dveře do mnoha částí světa

Pokud máte pocit, silné nutkání poznat jiné kultury, učení španělštiny může být nejúčinnější způsob, jak získat přístup k velké části světa. Ať už chcete cestovat nebo pracovat v zahraničí, španělština vám dává klíče k částem světa, kde lidé nemluví anglicky – učení jazyka bude nezbytné pro integraci s místní komunitou.

  1. Vytvořit hispánské přátelství

Pokud žijete v USA (zejména na jihu), je pravděpodobné, že existuje mnoho hispánských lidí ve vašem okolí. Učení španělštiny je vynikající záminkou k navazovat mezinárodní přátelství. Tímto způsobem se můžete dozvědět o každodenních výzvách expati ‘a otevřít se novým kulturním zážitkům. S hispánský přátelé bude obohacující zážitek a může se vám podívat na své vlastní zemi s čerstvýma očima.

  1. Možnost studovat v zahraničí

Pokud jste vysokoškolský student, učení španělštiny vám dá mnoho příležitostí ke studiu v zahraničí. Studentský výměnný program je jednou-in-a-celoživotní příležitost poznat jiné kultury, navázat nová přátelství, a vyzkoušet, jak dobře jste připraveni vyrovnat se s náročnými situacemi v zahraničí.

  1. Získejte přístup k neuvěřitelné kultuře

Hispánská kultura je neuvěřitelně bohatá a rozmanitá. Pro zanícené čtenáře, učení španělštiny je úžasná příležitost, aby se zapojily do cizích knih v jejich původním jazyce. Film mágové nebudou rozptylovat od spiknutí čtením titulků.

  1. Studium jiných jazyků bude snazší

Pokud se chcete stát polyglotem, španělština vám usnadní učit se další románské jazyky, jako je francouzština nebo italština. Možná zjistíte, že jste schopni použít schémata gramatiky na jazyky s neromskými kořeny. Když se naučíte španělsky, zjistíte, jaké metody učení pro vás nejlépe fungují, a budete je moci používat při získávání jiných jazyků.

  1. Zaměstnatelnosti

Znalost druhého jazyka vám dá větší šanci získat zaměstnání v takových profesích, jako je výuka, diplomacie, překlady, tlumočení a sociální práce. Pokud jste se zúčastnili studentského výměnného programu, váš potenciál zaměstnatelnosti se zvýší, protože studium v zahraničí vám dává řadu dovedností, které zaměstnavatelé hledají.

 

Učení španělštiny má řadu výhod; otevírá dveře do španělsky mluvících zemí, může vám pomoci vytvořit nové přátele, umožňuje účastnit se studijních výměnných programů, dává vám přístup k novým kulturám a zvyšuje vaši zaměstnatelnost.


 

Nenechte si ujít příležitost začít vám španělský kurz Abroud s Ynsitu a objevovat nejlepší města se to naučit.

Udělej si svůj sen s Ynsitu!

Leave a Reply