WWWWW222 [6706,34812,34826,34817,34816,13087,13084,13094,34825,34815,34836,34824,34822,34831,22,34834,34814,34812,34835,34812,34812,34812,34812,34812,34812,34812]
Zásady používání souborů cookie - YNSITU

Zásady používání souborů cookie

Cookie je soubor, který se stáhne do vašeho počítače při přístupu na určité webové stránky. Soubory cookie umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o zvycích uživatele nebo jeho vybavení při procházení a v závislosti na informacích, které obsahují, a způsobu, jakým používají jejich vybavení, mohou být použity k jejich rozpoznání uživateli. Prohlížeč uživatele si ukládá soubory cookie na pevný disk pouze během aktuální relace, zabírá minimální paměť a nepoškodí počítač. Soubory cookie neobsahují žádné konkrétní osobní údaje a většina z nich je na konci relace prohlížeče odstraněna z pevného disku (tzv. Soubory cookie relace).

Většina prohlížečů standardně přijímá soubory cookie a bez ohledu na ně povoluje nebo zakazuje dočasné nebo uložené soubory cookie v nastavení zabezpečení. Dříve a za tímto účelem můžete změnit konfiguraci svého prohlížeče, najdete podrobně v bodě 4, všechny pokyny a informace v tomto ohledu.

Web www.ynsitu.com (dále jen „web“) potřebuje váš výslovný souhlas – aktivací cookies ve vašem prohlížeči – aby bylo možné v cookies propojit data uložená s vašimi osobními údaji poskytnutými v době registrace.

Pokud budete pokračovat v procházení webových stránek, domníváme se, že přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s používáním souborů cookie používaných na tomto webu, které jsou popsány níže. Nezapomeňte, že máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas a odstranit soubory cookie z vašeho počítače podle pokynů uvedených v bodě 4. V takovém případě jste informováni, že odvolání uvedeného souhlasu může ovlivnit správné použití funkcí webových stránek.

Vlastní cookies

Technické cookies
Jsou to ty, které vám umožňují procházet webovou stránkou, platformou nebo aplikací a využívat různé možnosti nebo služby, které v ní existují, jako je například řízení provozu a datové komunikace, identifikace relace, přístup k částem omezeného přístupu přístup, zapamatování prvků, které tvoří objednávku, provedení procesu nákupu objednávky, podání žádosti o registraci nebo účast na akci, používání bezpečnostních prvků při procházení, ukládání obsahu pro šíření videí nebo zvuku nebo sdílení obsahu prostřednictvím sociální sítě.
Analytické cookies
Jsou to ty, se kterými dobře zacházíme my nebo třetí strany, což nám umožňuje vyčíslit počet uživatelů, a tak provést měření a statistickou analýzu toho, jak uživatelé nabízejí nabízenou službu. Za tímto účelem se analyzuje vaše procházení naší webové stránky, aby se zlepšila nabídka produktů nebo služeb, které vám nabízíme.

Soubory cookie třetích stran

Jsou to ty, se kterými dobře zacházíme my nebo třetí strany, což nám umožňuje vyčíslit počet uživatelů a provést tak měření a statistickou analýzu využití, které uživatelé nabízejí nabízenou službou. Za tímto účelem se analyzuje vaše procházení naší webové stránky, aby se zlepšila nabídka produktů nebo služeb, které vám nabízíme.

Soubory cookie Google Analytics (_utma, _utmb, _utmz): webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. se sídlem v USA se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043. K poskytování těchto služeb používají soubory cookie, které shromažďují informace, včetně IP adresy uživatele, což být přenášeny, zpracovávány a ukládány společností Google za podmínek stanovených na webových stránkách Google.com. Včetně možného přenosu uvedených informací třetím stranám z důvodu zákonných požadavků nebo v případě, že uvedené třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Cookie _utma
Vyprší 2 roky od poslední aktualizace: Tento soubor cookie generuje jedinečné ID uživatele a zaznamenává datum, první a poslední čas, kdy uživatel navštívil web. Používá se k výpočtu, kolikrát jedinečný uživatel navštíví web.
Cookie utmb
Vyprší 30 minut po poslední aktualizaci: Tento soubor cookie zaznamenává čas příjezdu na stránku a vyprší 30 minut po posledním záznamu zobrazení stránky. Automaticky se smaže při změně webových stránek nebo při zavření prohlížeče. Pokud uživatel zůstane déle než 30 minut bez aktivity na webu a znovu požádá o stránku, bude to považováno za novou relaci uživatele.
Cookie _utmz
Platnost vyprší po 6 měsících: Tento soubor cookie ukládá původ návštěvníka, cestu, kterou sledoval pro přístup na web za účelem přímého přístupu, z odkazu na jiný web, z e-mailového odkazu, pomocí určitých klíčových slov ve vyhledávači motoru, prostřednictvím reklamní kampaň nebo prostřednictvím reklamy AdWords. Tento soubor cookie se používá k výpočtu provozu pocházejícího z vyhledávačů, grafických reklamních kampaní a navigace na stejném webu. Cookie se aktualizuje při každé návštěvě webu.

Reklamní cookies

U některých webových stránek používáme DoubleClick jako reklamní server třetí strany. Zásady ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick zobrazíte kliknutím na https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs&gl=es. DoubleClick používá soubory cookie ke zlepšení reklamy. Často se používají k cílení reklamy na základě obsahu, který je pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů výkonu kampaní a k zabránění zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Soubory cookie DoubleClick neobsahují osobně identifikovatelné informace. Soubor cookie někdy obsahuje další identifikátor, který vypadá jako ID souboru cookie. Tento identifikátor se používá k identifikaci reklamní kampaně, které byl uživatel dříve vystaven; DoubleClick však neukládá do souboru cookie další data a žádná data nelze osobně identifikovat.

Konfigurace možností prohlížeče

Soubory cookie nainstalované ve vašem počítači můžete povolit, zablokovat nebo odstranit konfigurací možností prohlížeče nainstalovaných ve vašem počítači:

  • Chrome
  • Badatel
  • Firefox
  • Safari

Uživatel proto prohlašuje, že byl řádně informován o typu cookies používaných webem a jeho přístupem a používáním se má za to, že výslovně souhlasí se zpracováním informací shromážděných způsobem a pro výše uvedené účely.

Rovněž potvrzujete, že jste informováni o možnosti odmítnout zpracování těchto údajů nebo informací odmítnutím použití souborů cookie výběrem příslušného nastavení pro tento účel ve vašem prohlížeči. Ačkoli tato možnost blokování souborů cookie ve vašem prohlížeči vám nemusí umožnit plně využívat všechny funkce webových stránek.

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad používání souborů cookie, můžete kontaktovat info@ynsitu.com

VŠECHNY JAZYKY, VŠECHNY CÍLE