Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

Obchodní jméno: LANGUAGE REPUBLICS.L.

CIF: B22424063

Směr: Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca

Telefon: 900 264 224

E-mailem: [email protected]

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

V LANGUAGE REPUBLICS.L. Zacházíme s následujícími informacemi as následujícími účely:

KONTAKTUJTE NÁS

Správa požadavků přijatých prostřednictvím online zákaznického servisu.

ŽÁDOST O INFORMACE

Správa požadavků přijatých prostřednictvím různých částí webu.

ZÁKAZNÍCI

Správa zákazníků (registrace zákazníků, správa rezervací, příprava, kontrola a sledování kurzů a fakturace).

OSVĚDČENÍ

Výběr personálu.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Všichni jsme informováni o používání cookies platformou www.ynsitu.com, která má právo přijímat nebo odmítat používání cookies během doby přihlášení na stránku. Stejným způsobem budou podrobně informováni o vyloučení a deaktivaci těchto souborů cookie podrobným výběrem souborů cookie, které mají být nainstalovány, nebo odmítnutím souborů cookie v případě jejich nepřítomnosti v případě nesouhlasu s instalací a používáním souborů cookie uživatele. Další informace o zásadách používání souborů cookie, jejich deaktivaci nebo aktivaci doporučujeme navštívit na adrese https://www.ynsitu.com/politica-de-cookies/

V případě, že uživatel souhlasil s některými ze svých údajů, mohou být použity k zasílání obchodních informací o kurzech a programech.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

KONTAKTUJTE NÁS: do vyřešení přijaté záležitosti. INFORMAČNÍ

ŽÁDOST: do vyřešení přijaté žádosti.

KLIENTI: po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb, jakož i během promlčecích lhůt stanovených v obchodních a občanských předpisech pro případné odpovědnosti, které by mohly vyplývat ze smluvního vztahu.

OSVĚDČENÍ: 6 měsíců. V případě, že uživatel souhlasil se zasíláním obchodních informací o kurzech a programech, budou údaje uchovány, dokud nepožádá o výběr.

Jaká je legitimita pro zpracování vašich údajů?

KONTAKTUJTE NÁS: souhlas zúčastněné strany při používání online zákaznického servisu.

ŽÁDOST O INFORMACE: souhlas zúčastněné strany při zasílání žádosti.

KLIENTI: smluvní vztah při nákupu kurzu.

OSVĚDČENÍ: souhlas zúčastněné strany. Pro zasílání obchodních informací o kurzech a programech je legitimní souhlas zúčastněných stran.

Komu příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Údaje o zákaznících budou sděleny pojišťovacím společnostem, mezinárodním vzdělávacím agenturám (Anglie, USA, Kanada, Německo, Francie), akademiím, vzdělávacím centrům a / nebo ubytování, v případě kurzů v zahraničí a Language Republic SL za zpracování cesty. Tato přiřazení jsou nezbytná pro správu smluvní služby.

Mimo tyto předpoklady nebudou sděleny žádné údaje, kromě zákonných povinností.

Právní základ

S údaji bude zacházeno v souladu s organickým zákonem 3/2018 z 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce práv na ochranu digitálních údajů. Zpracování údajů bude obdobně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s osobními údaji a svobodou těchto údajů, ve kterém Směrnice 95/46 / CE (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Kdokoli má právo získat potvrzení o tom, zda je v LANGUAGE REPUBLICS.L. zpracováváme osobní údaje, které se jich týkají nebo ne.

Zainteresované osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, pokud údaje mimo jiné již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností mohou zúčastněné strany požadovat omezení zpracování jejich údajů, v takovém případě je ponecháme pouze pro uplatnění nebo obranu nároků.

Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou zúčastněné strany vznést námitku proti zpracování svých údajů.

LANGUAGE REPUBLICS.L přestane zpracovávat údaje, s výjimkou závažných legitimních důvodů nebo uplatnění či obrany možných nároků.

Zúčastněná strana má právo podat stížnost u kontrolního orgánu (agpd.es), pokud se domnívá, že zacházení není v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro uplatnění vašich práv: LANGUAGE REPUBLICS.L., Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Španělsko prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected], spolu s platným zákonem, například fotokopií DNI a uvedením v předmětu „OCHRANA ÚDAJŮ“.

Jak jsme získali vaše údaje?

Osobní údaje, které zpracováváme v LANGUAGE REPUBLICS.L, byly poskytnuty zúčastněnou stranou.

Zainteresovaná strana, která zasílá informace do LANGUAGE REPUBLICS.L, zaručuje a odpovídá v každém případě za přesnost, platnost a autentičnost poskytnutých osobních údajů a zavazuje se je náležitě aktualizovat, čímž zpracuje SPOLEČNOST od jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu. Uživatel souhlasí s uvedením úplných a správných informací v registračních formulářích.

LANGUAGE REPUBLIC SL rovněž neodpovídá za věrohodnost informací, které nepocházejí z vlastního zpracování a pro které je uveden jiný zdroj, takže nepřebírá žádnou odpovědnost za hypotetické škody, které mohou vzniknout použitím těchto informací.

Osobní údaje poskytnuté zúčastněnou stranou budou uchovávány v databázi Language Republic SL, dokud zájemce neurčí, že chce smazat své údaje z naší databáze, vždy při respektování předpisů a organického zákona 3/2018, z 5. prosince, ochrany osobních údajů a záruka práv na ochranu digitálních údajů.

Jak vykonávat práva na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost údajů, omezení a námitky proti zacházení?

Tato práva budou uplatňována a plně autorizována klientem nebo uživatelem, a to expresní komunikací s Language Republic SL prostřednictvím e-mailu [email protected], prostřednictvím platformy www.ynsitu.com nebo poštovní poštou, která jej písemně sdělí Anselmo Pie Sopena Street 1-Escalera 2, 22005, Huesca.

V případě, že byl poskytnut souhlas se zpracováním údajů, je možné jej kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo poštovní adresy Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca nebo, v v případě, že máte uživatelský účet prostřednictvím samotné platformy www.ynsitu.com, lze tuto operaci provést.

Pokud je sdělování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo nezbytným požadavkem k podpisu smlouvy, poskytne zúčastněná strana v každém případě své údaje pro účely popsané v každé formě nebo v každé smlouvě v případě nákupu některý z našich produktů.

Běžné použití se sociálními sítěmi

Pokud se dotčená strana rozhodne pro přístup ke Službám prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích (tj. Facebook, Twitter, Google +, YouTube, Flickr atd.) Nebo klikne na jedno z tlačítek připojení nebo odkazů na sociálních sítích sítí (pro například tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku), které jsou dostupné ve Službách, jejich obsah a vaše osobní údaje budou sdíleny s příslušnými sociálními sítěmi.

Dotčená strana si je vědoma a přijímá, že používání jejích osobních údajů, včetně informací, které sdílejí se sociálními sítěmi prostřednictvím Služeb, prostřednictvím sociálních sítí, se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě shromažďovaly vaše informace, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě nebo se od nich odpojte před použitím našich služeb.

Nezletilí

Děti do 14 let se nebudou moci zaregistrovat, s výjimkou povolení jejich rodičů a / nebo zákonných zástupců.

Změny zásad ochrany osobních údajů

LANGUAGE REPUBLICS.L si vyhrazuje právo upravit tuto politiku tak, aby ji přizpůsobila nové legislativě nebo jurisprudenci. V takových případech LANGUAGE REPUBLICS.L na této stránce oznámí provedené změny s přiměřeným očekáváním jejich implementace.

VŠECHNY JAZYKY, VŠECHNY CÍLE