Legální informace

www.ynsitu.com je internetová doména vlastněná LANGUAGE REPUBLICS. L., s CIF B22424063, s adresou na adrese Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Španělsko, a zapsaná v MERCANTIL REGISTER, obchodní rejstřík Huesca, svazek 663, kniha 0, oddíl 8a, folio 110, list HU 13655 Hu-4507, nápis 1, datum 13/12/2018 dále SPOLEČNOST.

Legislativa

Obecně platí, že vztahy mezi SPOLEČNOSTÍ a Uživateli služeb přítomných na tomto webu podléhají španělské legislativě a jurisdikci.

Využití a přístup uživatele

Uživatel je informován a přijímá, že přístup na tento web v žádném případě neznamená zahájení obchodního vztahu se SPOLEČNOSTÍ.

Uživatel se zavazuje používat webovou stránku v souladu se zákonem, tímto Právním oznámením a požadavky dobré víry, s náležitou péčí odpovídající povaze služby, které má, aniž by vyvíjel činnosti, které lze považovat za nezákonné nebo nezákonné a které porušují práva SPOLEČNOSTI nebo třetích stran nebo která mohou službu poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit nebo zabránit jejímu použití. Uživatel se zejména musí zdržet následujících kroků: * Provádět jakékoli jednání zahrnující porušení práv třetích osob (právo na soukromí a na vlastní image, práva duševního a průmyslového vlastnictví atd.). * Reprodukujte, kopírujte, distribuujte, zpřístupňujte, veřejně komunikujte, transformujte nebo upravujte obsah stránky, s výjimkou případů povolených zákonem nebo výslovným souhlasem SPOLEČNOSTI nebo třetí strany, která je případně držitelem práv na jejich využívání . * Reprodukujte nebo kopírujte pro soukromé použití obsah, který si zaslouží zvážení softwaru nebo databází v souladu s platnými právními předpisy, a také je veřejně sdělte nebo zpřístupněte třetím stranám. * Používejte obsah webových stránek k jakémukoli typu reklamní nebo propagační činnosti a zejména k zasílání nevyžádaných e-mailů (spam) nebo podobné komunikaci. * Představte počítačové viry, vadné soubory nebo jakýkoli jiný software nebo počítačový program, který může způsobit poškození nebo neoprávněné změny obsahu nebo systémů přístupných prostřednictvím webových stránek. * Zničte, upravte, deaktivujte nebo poškozte data, informace, programy nebo elektronické dokumenty SPOLEČNOSTI nebo třetích stran.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Informace na tomto webu jsou aktuální k datu jeho poslední aktualizace. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo jednostranně aktualizovat, upravovat nebo mazat takové informace bez předchozího upozornění. Veškerý obsah zobrazený na stránce (texty, grafika, fotografie, loga, vzory, zdrojové kódy, audiovizuální nebo zvukový obsah atd.) Podléhá právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví ve vlastnictví SPOLEČNOSTI nebo třetích stran, které povolily jejich zařazení na stránku. Jakékoli využívání celého nebo části obsahu stránky, prováděné jakýmkoli způsobem nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými nebo jinými způsoby, je přísně zakázáno. Porušení těchto práv může mít za následek zahájení soudního, občanského nebo trestního řízení. Žádný odkaz na tento web nelze vytvořit bez předchozího výslovného souhlasu SPOLEČNOSTI.

Odpovědnost společnosti

SPOLEČNOST nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout z důvodu opomenutí, přerušení, počítačových virů, telefonních poruch nebo odpojení při provozu tohoto elektronického systému, způsobených příčinami mimo společnost, zpožděním nebo blokováním používání tohoto elektronického systému způsobené nedostatky nebo přetížením telefonních linek, přetížením internetového systému nebo jiných elektronických systémů. SPOLEČNOST nezaručuje věrohodnost ani nenese odpovědnost za důsledky, které mohou vzniknout z chyb v obsahu poskytovaném třetími stranami, které se mohou objevit na tomto webu.

SPOLEČNOST nepřebírá žádnou odpovědnost za informace obsažené na webových stránkách třetích stran, ke kterým lze získat přístup pomocí „odkazů“ nebo odkazů z jakékoli webové stránky vlastněné SPOLEČNOSTÍ. Přítomnost „odkazů“ nebo odkazů na webových stránkách SPOLEČNOSTI slouží pouze pro informační účely a v žádném případě neznamená jejich návrhy, pozvání nebo doporučení. Proto se jak toto oznámení, tak zásady ochrany osobních údajů vztahují pouze na webové stránky společnosti a nejsou zaručeny v přístupu prostřednictvím odkazů na tento web ani na odkazy z tohoto webu na jiné webové stránky.

Platné právní předpisy

VŠECHNY JAZYKY, VŠECHNY CÍLE