Thông tin hợp pháp

www.ynsitu.com là một miền Internet thuộc sở hữu của LANGUAGE REPUBLICS. L., với CIF B22424063, có địa chỉ tại Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Tây Ban Nha, và đã đăng ký trong MERCANTIL REGISTER, Commercial Register of Huesca, Volume 663, Book 0, Section 8a, Folio 110, Sheet HU 13655 Hu-4507, Dòng chữ 1, Ngày 13/12/2018 sau đây gọi là CÔNG TY.

Pháp luật

Nói chung, các mối quan hệ giữa CÔNG TY và Người sử dụng các dịch vụ có trên trang web này phải tuân theo luật pháp và quyền tài phán của Tây Ban Nha.

Sử dụng và truy cập của người dùng

Người dùng được thông báo và chấp nhận rằng việc truy cập vào trang web này không ngụ ý rằng, theo bất kỳ cách nào, là sự khởi đầu của mối quan hệ thương mại với CÔNG TY.

Người dùng cam kết sử dụng trang web theo quy định của pháp luật, Thông báo pháp lý này và các yêu cầu thiện chí, sử dụng sự siêng năng phù hợp với bản chất của dịch vụ mà họ yêu thích, không phát sinh các hoạt động có thể bị coi là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, vi phạm quyền của CÔNG TY hoặc các bên thứ ba, hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm xấu đi dịch vụ hoặc ngăn cản việc sử dụng dịch vụ. Cụ thể và bằng cách ví dụ, người dùng phải tránh: * Thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc vi phạm các quyền của bên thứ ba (quyền riêng tư và hình ảnh của chính mình, quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, v.v.). * Sao chép, sao chép, phân phối, cung cấp, truyền thông công khai, chuyển đổi hoặc sửa đổi nội dung của trang trừ những trường hợp được pháp luật cho phép hoặc được CÔNG TY hoặc bên thứ ba đồng ý rõ ràng, nếu có, giữ quyền khai thác đối với chúng . * Sao chép hoặc sao chép để sử dụng cho mục đích riêng tư những nội dung có lợi cho việc xem xét phần mềm hoặc Cơ sở dữ liệu theo luật hiện hành, cũng như thông báo chúng một cách công khai hoặc cung cấp cho bên thứ ba. * Sử dụng nội dung của trang web cho bất kỳ loại quảng cáo hoặc hoạt động khuyến mại nào và đặc biệt, để gửi các email không được yêu cầu (thư rác) hoặc thông tin liên lạc tương tự. * Giới thiệu vi-rút máy tính, tệp bị lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng hoặc thay đổi trái phép nội dung hoặc hệ thống có thể truy cập thông qua trang web. * Phá hủy, thay đổi, vô hiệu hóa hoặc làm hỏng dữ liệu, thông tin, chương trình hoặc tài liệu điện tử của CÔNG TY hoặc các bên thứ ba.

Sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Thông tin trên trang web này là hiện tại vào ngày cập nhật cuối cùng. CÔNG TY có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa đơn phương và không cần thông báo trước những thông tin đó. Tất cả các nội dung hiển thị trên trang (văn bản, đồ họa, ảnh, biểu trưng, ​​thiết kế, mã nguồn, nội dung nghe nhìn hoặc âm thanh, v.v.) phải tuân theo quyền sở hữu trí tuệ và / hoặc quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu của CÔNG TY hoặc các bên thứ ba đã ủy quyền bao gồm trên trang. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang, được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ học hoặc các hình thức khác. Việc vi phạm các quyền này có thể dẫn đến việc bắt đầu các thủ tục tố tụng tư pháp, dân sự hoặc hình sự. Không có liên kết nào đến trang web này có thể được thiết lập mà không có sự đồng ý trước của CÔNG TY.

Trách nhiệm của công ty

CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh do thiếu sót can thiệp, gián đoạn, vi rút máy tính, sự cố điện thoại hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của hệ thống điện tử này, do các nguyên nhân bên ngoài công ty, sự chậm trễ hoặc tắc nghẽn trong việc sử dụng hệ thống điện tử này gây ra bởi sự thiếu hụt hoặc quá tải của đường dây điện thoại, quá tải trong hệ thống Internet hoặc các hệ thống điện tử khác. CÔNG TY không đảm bảo tính xác thực cũng như không chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể phát sinh do sai sót trong nội dung do bên thứ ba cung cấp có thể xuất hiện trên trang web này.

CÔNG TY không chịu trách nhiệm về thông tin có trong các trang web của bên thứ ba có thể được truy cập bằng “liên kết” hoặc liên kết từ bất kỳ trang web nào do CÔNG TY sở hữu. Sự hiện diện của “liên kết” hoặc liên kết trên các trang web của CÔNG TY chỉ dành cho mục đích thông tin và trong mọi trường hợp không bao hàm gợi ý, lời mời hoặc đề xuất về chúng. Do đó, cả Thông báo này và Chính sách Bảo mật chỉ áp dụng cho trang web của công ty và không được đảm bảo trong việc truy cập thông qua các liên kết đến trang này, cũng như các liên kết từ trang này với các trang web khác.

Luật pháp cho phép

TẤT CẢ NGÔN NGỮ, TẤT CẢ CÁC ĐIỂM ĐẾN