Lời khuyên hàng đầu về khóa học ngôn ngữ

Có rất nhiều điều bạn cần phải đưa vào tài khoản trước khi bắt đầu khóa học ngôn ngữ của bạn ở nước ngoài. Dưới đây là một số mẹo hàng đầu từ Ynsitu sẽ phục vụ bạn tốt trước, trong và sau khi thực hiện khóa học ngôn ngữ của bạn.

Trước:

Đưa vào tài khoản mà những gì bạn làm trước khi chuyến đi của bạn nên được liên quan đến những gì bạn sẽ làm trong và sau.

Phản ánh về sở thích, thích và nhu cầu của bạn và đưa ra quyết định cho phù hợp. Hãy xem xét tất cả những gì bạn cần làm trước khi đi du lịch để chuyến đi của bạn không chỉ như bạn hy vọng nhưng vượt qua tất cả những kỳ vọng của bạn.

Không ai biết bạn tốt hơn so với chính mình, nghĩ về những điều bạn có thể cần cho cuộc hành trình của bạn và gói chúng. Tuy nhiên đồng thời đi vào xem xét sự thoải mái của riêng bạn trong khi đi du lịch. Cố gắng để đi du lịch ánh sáng chỉ dùng những gì bạn cho là cần thiết. Điều gì là thực sự quan trọng không phụ thuộc vào những gì bạn mang lại nhưng những gì bạn sẽ tìm thấy trong nước bạn đã quyết định đưa khóa học ngôn ngữ của bạn?

 

Trong:

Tận dụng lợi thế của tất cả các cơ hội phát sinh, don ́t bỏ lỡ một thứ hai của giải trí. Nếu, trong thời gian của bạn ở trong nước bạn chọn, bạn có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống về đêm địa phương với những người bạn mới của bạn, làm điều đó, đi ra ngoài và vui chơi! Tuy nhiên don ́t cho phép này can thiệp vào khóa học ngôn ngữ của bạn.

Biết giới hạn của bạn không cho phép đi ra ngoài ảnh hưởng đến khả năng của bạn để có được lên ngày hôm tiếp cho các lớp học. Một sự cân bằng lành mạnh sẽ dẫn bạn đến việc biết những người mới trong khi học tập và cải thiện về ngôn ngữ của bạn lựa chọn và có một kinh nghiệm thật sự khó quên.

 

Sau:

Củng cố kinh nghiệm của bạn và lợi ích của họ. Một khi bạn đã hoàn thành chuyến đi của bạn và nó là thời gian để về nhà, giữ liên lạc với những người bạn đã làm bạn với trong suốt khóa học. Thực hành ngôn ngữ mà bạn đã học được để bạn có thể tiếp tục sống những trải nghiệm tuyệt vời mà bạn đã có nhờ Ynsitu.

Nhưng trên tất cả ENJOY.

Leave a Reply