Làm việc với chúng tôi

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

Bạn muốn trở thành một RockStar Ynsitu?

Làm việc với chúng tôi và là một phần của Đặt phòng đầu tiên của ngôn ngữ trên thế giới.

“Andnsitu được sinh ra với sứ mệnh biến đổi thị trường truyền thống thành thương mại hóa các khóa học ngôn ngữ ở nước ngoài thông qua một nền tảng kỹ thuật số nhanh nhẹn, đơn giản và sáng tạo cho phép kết nối người dùng với số lượng trường ngôn ngữ lớn nhất và các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trên toàn thế giới.

Chúng tôi là một công ty của người dân cho người dân.

Trong Ynistu chúng tôi làm tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo một môi trường làm việc, trong đó con người được hạnh phúc, thực hiện trong công việc của họ và có thể mở ra sự sáng tạo của họ

Gửi cho chúng tôi CV của bạn và chúng tôi có thể liên lạc với bạn nếu bạn được chọn.

DỄ DÀNG HƠN, RẺ HƠN… Tốt