Đăng nhập

Tôi muốn trở thành người dùng YNSITU

Tạo tài khoản người dùng của bạn tại ynsitu.com bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký sau.

Nếu bạn tạo một tài khoản người dùng, bạn sẽ có thể truy cập đặt chỗ của mình, lưu các khóa học yêu thích và ngân sách của bạn, xem các ưu đãi và phiếu giảm giá của bạn. Sửa đổi dữ liệu của bạn và xem xét các khoản thanh toán đang chờ xử lý cho các đặt ch

Tạo tài khoản

Về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chịu trách nhiệm: Cộng hòa ngôn ngữ S.L. (sau đây là ynsitu)
Mục đích: Tạo một tài khoản để tiến hành Đặt phòng và quyền của người dùng của Ynsitu.
Hợp pháp : Lợi ích hợp pháp của ynsitu với sự đồng ý rõ ràng ở đây.
Người nhận: Không có dữ liệu cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba trừ nghĩa vụ pháp lý. Trong trường hợp ký kết các sản phẩm và dịch vụ của mình, Ynsitu sẽ truyền đạt các dữ liệu cá nhân nghiêm túc của khách hàng và người dùng cho các công ty bảo hiểm và các cơ quan giáo dục quốc tế, học viện, Trung tâm giáo dục và/hoặc chỗ ở, trong trường hợp các khóa đào tạo ở nước ngoài.
quyền của bạn: Truy cập, chính và xóa, cũng như phản đối và hạn chế việc điều trị ngoài tính di động và quyền bị lãng quên.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi.