ทักษะที่คุณจะได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศ

ทักษะที่คุณจะได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศ

ความเกี่ยวข้องที่ได้รับจากที่เรียกว่า “ทักษะอ่อน” เมื่อหางานเพิ่มขึ้น ก่อน, ความรู้ทางวิชาการเบื้องต้น. อย่างไรก็ตามการมีทักษะที่ดีในการเผชิญกับชีวิตประจําวันของคุณเป็นสิ่งที่ บริษัท ต้องการในวันนี้

เรียนหลักสูตรภาษาในต่างประเทศช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความรู้ทางวิชาการในประวัติส่วนตัวของคุณ แต่ยังเพื่อให้บรรลุจํานวนมากของทักษะดังกล่าวข้างต้นในหมู่ที่เราจะพบ:

1.ความสามารถในการฟัง:

คุณจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นที่จะเข้าใจภาษาที่ไม่เป็นแม่

2.ความสามารถในการแสดงตัวเอง:

คุณจะพัฒนาทักษะการสื่อสารเมื่อพูดในภาษาอื่น

3. วิสัยทัศน์ที่หลากหลายและการรับรู้:

คุณจะเข้าใจและค้นพบวัฒนธรรมใหม่, อุดมตัวเองกับพวกเขา.

4.ความอดทน:

ทั้งการเรียนรู้ภาษาและเพื่อให้สามารถพัฒนาในประเทศอื่น

5.ผสม:

การรู้จักผู้คนใหม่ ๆ จะทําให้คุณระบุกับพวกเขาและใช้ชีวิตหลายอารมณ์

6.ความสามารถในการแก้ไขปัญหา:

โดยไม่ได้อยู่ในโซนความสะดวกสบายของคุณคุณจะต้องมองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมและแก้ปัญหา

7.ความมุ่งมั่น:

คุณจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเองและตัดสินใจออกจากครอบครัวและเพื่อนของคุณ

8.การทํางานเป็นทีม:

คุณจะดําเนินกิจกรรมกลุ่มกับผู้คนจากสถานที่ต่างๆ, การปรับปรุงความสามารถในการทํางานเป็นทีมของคุณ.

9.คิดพูดได้หลายภาษา:

โดยการสื่อสารในภาษาอื่นคุณจะสามารถรวมความคิดในภาษาของคุณและที่คุณสื่อสาร

10ของความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ:

การโต้ตอบและการแสดงออกเป็นภาษาอื่นจะทําให้คุณมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานทั้งในและของคุณ

11. เพื่อยูโตเกชั่นและความเป็นอิสระ:

เผชิญความท้าทายของชีวิตคนเดียวในต่างประเทศจะทําให้คุณเป็นอิสระมากขึ้น คุณจะต้องกําหนดกฎภายในของคุณเองเพื่อจัดระเบียบ

12.เขียนความสามารถในการแสดงออก:

การเขียนในภาษาอื่นนอกเหนือจากของคุณจะทําให้ง่ายสําหรับคุณที่จะปรับตัวเข้ากับภาษาอื่น ๆ

13.สอดคล้อง:

การเรียนรู้ที่จะคิดและอ่านในภาษาอื่นเป็นความท้าทายที่ดี แต่เป็นที่น่าพอใจมาก ความเพียรของคุณจะได้รับการตอบแทนด้วยชุดของทักษะที่คุณจะมีชีวิต

14.ตนเอง- ความเชื่อมั่น:

คุณจะได้รับความมั่นใจมากด้วยประสบการณ์ดังกล่าวและความมั่นใจที่จะได้มาอยู่

15.ความซื่อสัตย์:

เมื่อคุณพบผู้คนจํานวนมากจากภูมิหลังที่แตกต่างกันคุณจะเห็นสิ่งที่คุณให้ความสําคัญกับพวกเขา

16.

คุณจะชัดเจนกว่าที่เคยสิ่งที่คุณต้องการจะทําอย่างไรกับชีวิตของคุณและคุณจะได้รับแรงจูงใจสําหรับทุกอย่าง

17.การปรับตัว:

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และการใช้ชีวิตกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะทําให้คุณสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้น

18.ความคิดริเริ่ม:

คุณจะมีมันในขณะที่คุณย้ายผ่านสภาพแวดล้อมใหม่และทําให้มันโดดเด่นในหน้าที่เหลือ

19.

เพิ่มทักษะทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการนี้และคุณจะมีมัน

โดยการทําอย่างใดอย่างหนึ่ง หลักสูตรที่นําเสนอโดย Ynsitu,คุณจะพัฒนาชุดของทักษะที่จะทําให้คุณโดดเด่น, ไม่เพียง แต่เมื่อมาถึงการหางาน, แต่ยังเมื่อมันมาถึงหันวันของคุณไปวัน. สิ่งที่จะเลือกของคุณ? ไม่ควรพลาดในหลักสูตรทั้งหมดของเรา!

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมค้นพบประโยชน์สิบสามประการของการศึกษาต่อต่างประเทศ

Leave a Reply