การฝึกงานในต่างประเทศ: การเรียนรู้ภาษาและการได้รับประสบการณ์การทํางาน

 

ปัจจุบันการฝึกงานในต่างประเทศเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่คนหนุ่มสาว ผู้สําเร็จการศึกษาล่าสุดหรือผู้ที่กําลังจะจบการศึกษาพยายามที่จะเพิ่มอาชีพ ของพวกเขาโดยการขยายประสบการณ์ ของพวกเขา
ในขณะที่การปรับปรุงระดับของพวกเขาในบางภาษาต่างประเทศ

ตลาดแรงงานต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์การทํางานที่มั่นคง ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้การฝึกงานในต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่เพียง แต่นําประสบการณ์ แต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในโดเมนของภาษาต่างประเทศขยายเครือข่ายผู้ติดต่อของคุณและพัฒนาทักษะหลายสิบอย่างที่จะมีประโยชน์มากสําหรับอนาคตมืออาชีพของคุณ

ควรระบุว่าการทําแบบฝึกหัด เหล่านี้สามารถนํามาซึ่ง ประโยชน์มากมายจากมุมมองส่วนตัว วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาคือการเข้าถึงงานในที่สุดและด้วยประสบการณ์ที่อุดมด้วยประวัติย่อของคุณจะไม่เพียง แต่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับ บริษัท แต่ยังจะแสดงให้เห็นถึงการทํางานและความสามารถส่วนบุคคลของคุณ ความเต็มใจที่จะเผชิญและเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ ความคิดริเริ่มและพลังงานและความปรารถนาที่จะทํางานที่ บริษัท กําลังมองหาในปัจจุบัน

การมีแนวคิดที่ชัดเจนในการฝึกงานประเภทนี้ความเป็นไปได้ในการค้นหาและค้นหา โปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ มีหลายแบบ จากการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคุณเองหรือ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีโปรแกรมของตัวเอง นี่คือรายการโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสําหรับคุณ:

 

โปรแกรมที่รวมทุนการศึกษาสําหรับการฝึกงานในต่างประเทศ

 

  1. หลักสูตรฟาโร:โปรแกรมที่ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอาวุโสสามารถฝึกงานในต่างประเทศได้
  2. โปรแกรม ARGO: สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนใน บริษัท ในยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเอเชีย
  3. องค์กรต่าง ๆ เช่น AIESECซึ่งรับผิดชอบในการติดต่อคนหนุ่มสาวกับ บริษัท จากภาคส่วนต่าง ๆหรือเครือข่าย EURESที่ทุ่มเทให้กับการเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพในยุโรป
  4. เป็นเจ้าของโปรแกรมของ บริษัท ต่างประเทศเช่น ธนาคารโลกซึ่งมีสองช่วงเวลาต่อปีเพื่อให้ใบสมัครสําหรับการเข้าร่วม
  5. โปรแกรม ในสถาบันในยุโรป เช่น ธนาคารกลางยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป หรือรัฐสภายุโรป
  6. หรือบางคน เช่น EF หรือ Global Intern ที่ทุ่มเทให้กับการจัดการแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศและจะช่วยคุณตลอดกระบวนการ

 

อย่างที่คุณเห็นมีตัวเลือกมากมายที่เราพบเพื่อให้สามารถฝึกในต่างประเทศได้ เราขอแนะนําให้คุณอยู่ในประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์นี้ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงระดับภาษาของคุณ คุณสามารถเสริมการฝึกงานของคุณโดยการทําหลักสูตรภาษา

ในเมืองที่ไปใน Ynsituเราช่วยให้คุณเลือกหนึ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด!