Regjistrohuni në rrjetet tuaja sociale

Plotësoni formularin me të dhënat tuaja personale

Futni emailin dhe fjalëkalimin tuaj për të hyrë në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Rreth mbrojtjes së të dhënave tuaja personale

pergjegjes : Republika e Gjuhëve SL (në tekstin e mëtejmë: Ynsitu)
QËLLIMI: Krijoni një llogari për të vazhduar me rezervimin dhe me të drejtat e përdoruesit Ynsitu.
Legjitimimi: Interesi legjitim i Ynsitu me pëlqimin e shprehur të përmbajtur në këtë dokument.
PRANUESIT: Asnjë të dhënë personale nuk do të transferohet tek palët e treta përveç detyrimit ligjor. Në rastin e kontraktimit të produkteve dhe shërbimeve të tij, Ynsitu do të komunikojë të dhënat personale të domosdoshme të klientëve dhe përdoruesve të tij për kompanitë e sigurimeve dhe agjensitë ndërkombëtare të arsimit, akademitë, qendrat arsimore dhe / ose akomodimin, në rast të kurseve jashtë vendit.
T R DREJTAT TUAJ: Qasja, ndreqja dhe fshirja, si dhe kundërshtimi dhe kufizimi i trajtimit përveç transportueshmërisë dhe e drejta për tu harruar.
Nëse keni pyetje ose keni nevojë për më shumë informacion, këshillohuni me tonë POLITIKA E PRIVATËSISË .

Ynsitu Logo