Llojet e kursit

Filloni të kërkoni

Llojet e kursit

1– Gjëja e parë për të cilën duhet të jeni të qartë është se nëse shkolla nuk tregon se ato janë klasa individuale ose private, ato janë klasa në grup, madhësia e të cilave varet nga ajo që vendos shkolla, por zakonisht zakonisht ka maksimum 12-15 nxënës të cilët Ata mund të jenë të çdo kombësie. Kjo është, gjëja e zakonshme është që grupet janë ndërkombëtare dhe kjo është e mirë për ju sepse ju detyron të komunikoni me shokët tuaj të klasës në gjuhën që po mësoni dhe ju jep mundësinë e krijimit të miqve nga çdo cep i botës. Nëse ju merrni kursin tuaj në sezonin e ulët, grupet do të jenë më të vogla se në sezonin e lartë, ku ka shumë të ngjarë që ata të jenë në krye të kapacitetit të tyre. Mund të gjeni gjithashtu mundësi për klasa në grupe të vogla në çdo kohë të vitit.

2– Zgjidhni llojin e kursit që i përshtatet nevojave tuaja. Më poshtë, do të shihni një përshkrim të secilit prej llojeve të kurseve që ofrojnë shkollat ​​në Ynsitu, Rezervimin tuaj të kurseve të gjuhës jashtë vendit.

3– Zgjidhni intensitetin e kursit tuaj. Kjo është, numri i klasave javore. Intensitetet më të zakonshme janë 15, 20 ose 25 orë në javë. Ka shkolla që ofrojnë klasa prej 45, 50 ose 60 minutash dhe ju duhet ta merrni parasysh atë. Për shembull, një kurs prej 20 orësh javore prej 45 minutash, secila klasë është 15 orë reale të orës në javë dhe megjithatë nëse kohëzgjatja e klasës është 60 minuta, janë 20 orë reale të orës.

4– Klasat mësohen tërësisht në gjuhën që po mësoni, kështu që sa më i ulët të jetë niveli i zotërimit të kësaj gjuhe, aq më shumë përpjekje do t’ju kushtojë, por ju do të mësoni shumë shpejt. Sigurisht shumë më shpejt sesa të marrësh klasa në vendin tënd.

KURSET E P LANRGJITHSHME T LAN GJUHS

Kurset e përgjithshme të gjuhës përqendrohen kryesisht në përmirësimin e rrjedhshmërisë në një gjuhë. Këto kurse përmbajnë klasa në të cilat aftësohen të gjitha aftësitë: të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim.

Temat e trajtuara janë kryesisht situata të dobishme për jetën e përditshme si: puna, sportet, pushimet, vaktet, udhëtimet, përvojat, etj.

Qëllimi i këtij lloji të kursit është që ju të mësoni gjuhën e zgjedhur dhe të përmirësoni rrjedhshmërinë tuaj. Këshilla jonë është që të zgjidhni këtë lloj kursi nëse ajo që ju nevojitet është një përmirësim i përgjithshëm i gjuhës.

KURSET E GJUHS ME VEPRIMTARI

Kurset e gjuhës me aktivitete ndërthurin klasat e përgjithshme të gjuhës me aktivitetet rekreative. Me këto kurse ju mund të vazhdoni të përmirësoni nivelin tuaj të gjuhës pas klasës ndërsa praktikoni hobi tuaj të preferuar dhe takoni njerëz me shije të ngjashme me tuajat.

KURSET E KOLEGJIT

Kurset e gjuhës parauniversitare janë kurse të përgjithshme të gjuhës të hartuara posaçërisht për studentët e moshës 16 deri në 18 vjeç. Temat e klasave janë përshtatur për shijet dhe nevojat tuaja. Sot është thelbësore të jesh i suksesshëm në kërkimin e punës tënde për të pasur një nivel të avancuar të gjuhës. Kjo është ajo që shumica e kompanive kërkojnë nga të rinjtë e sapodiplomuar. Po kështu, nëse ajo që dëshironi është të ndiqni studimet tuaja universitare në një vend tjetër, duhet të përgatiteni që të keni nivelin minimal të gjuhëve që kërkohen për t’u pranuar. Nëse jeni një student i mirë dhe doni të përgatiteni mirë për të ardhmen tuaj, ky është kursi që ju nevojitet.

KURSET E PRERGATITJES S EX PROVIMIT

Kurset e përgatitjes së provimeve janë të përqendruara në përgatitjen e provimeve të gjuhës zyrtare që vërtetojnë nivelin tuaj. Certifikimi mund të jetë një kërkesë për të hyrë në studime universitare ose pasuniversitare dhe gjithnjë e më shumë kërkohet nga kompanitë në testet e tyre të përzgjedhjes së personelit. Të gjithë e dimë që sot në kurrikul është shumë e rëndësishme që të keni një titull zyrtar që tregon nivelin tuaj të gjuhëve.

Me kurset për përgatitjen e provimit mund të vërtetoni zyrtarisht nivelin tuaj të gjuhës. Disa shembuj të çertifikimit zyrtar janë: Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS; në rastin e anglishtes. Nëse dëshironi të bëheni të çertifikuar në gjermanisht, mund të merrni Testin DAF. Në rastin e DELF-it Francez, TEFAQ, etj.

KURSET E GJUHS P FORR BIZNES

Kurset e gjuhës për biznes kanë për qëllim ata njerëz që duan të përmirësojnë nivelin e tyre të gjuhëve në afarizmin dhe / ose mjedisin e biznesit. Kurset ofrojnë komunikim me shkrim dhe me gojë në mënyrë që të fitoni rrjedhshmëri të mjaftueshme për të kryer funksionet tuaja profesionale brenda kompanisë dhe botës së biznesit. Ky lloj kursi do t’ju lejojë të zhvilloni prezantime, negociata, email, raporte, të shkruani letra në një gjuhë tjetër dhe të krijoni rrjetin tuaj të kontakteve.

KLASAT INDIVIDUALE

Klasat individuale u shërbejnë shumë më tepër nevojave të studentëve të gjuhës në një mënyrë më të personalizuar. Ky lloj kursi është zakonisht më intensiv. Mësimet individuale gjithashtu mund të përqendrohen në fusha konkrete ose specifike në varësi të nevojave tuaja. A doni të përmirësoni nivelin tuaj profesional në një gjuhë të huaj? A doni të përmirësoni fjalorin tuaj, nivelin e gjuhës suaj të folur apo nivelin e gjuhës së shkruar? Ky lloj klasash individuale do t’ju lejojë të përqendroni mësimin tuaj në fushat që ju nevojiten më shumë. Ato janë padyshim më të shtrenjta se klasat në grup, por përparimi është shumë më i shpejtë dhe më i personalizuar.

GRUPET E VOGLA

Grupet e vogla janë kurse që kanë orë me më pak studentë. Në shumicën e rasteve, numri maksimal i studentëve për klasë është 6. Këto lloje kursesh priren të jenë më intensive dhe i lejojnë mësuesit të identifikojë nevojat e secilit student për të përmirësuar ndjeshëm nivelin e tyre të gjuhëve të folura dhe të shkruara. Klasat janë gjithashtu më pjesëmarrëse, pasi krijimtaria e mësuesve dhe numri i vogël i studentëve lejon që orët të jenë më rrjedhëse me pjesëmarrje më të madhe nga të gjithë studentët. Këto lloje kursesh ofrojnë gjithashtu specializime të tilla si grupe të vogla për drejtuesit. Në fakt, kurse të niveleve të larta të gjuhës ekzekutive zakonisht kryhen në grupe të vogla dhe nganjëherë kombinojnë klasa të grupeve të vogla me klasa individuale.

PROGRAMET FAMILJARE

Programet familjare janë perfekte për familjet me fëmijë që dëshirojnë të udhëtojnë dhe të përmirësojnë nivelin e tyre gjuhësor në të njëjtën kohë. Prindërit mund të ndjekin klasat e gjuhës me të rriturit, ndërsa fëmija i tyre vazhdon në klasa për të mitur, të cilat zakonisht përfshijnë, klasa shtesë praktike dhe programe tërheqëse të aktiviteteve.

KURSET E TRAJNIMIT TACH M TESUESIT

Kurset e trajnimit të mësuesve përfshihen në kategori të ndryshme: Kurset që synojnë përgatitjen e njerëzve me trajnim universitar për të mësuar gjuhën e tyre amtare për studentët për të cilët ajo gjuhë nuk është gjuha e tyre amtare. Qëllimi i këtyre kurseve është që të marrin një nga çertifikatat e pranuara globalisht si të vlefshme për këtë qëllim, të tilla si CELTA ose TEFL. ” Kurse të metodologjisë së mësimit të gjuhës së dytë që kanë për qëllim mësuesit e gjuhës që duan të azhurnojnë njohuritë e tyre për metodologjinë në një mjedis ndërkombëtar duke ndarë klasa dhe përvoja me mësues nga vendet e tjera icon_circle_color kurse të metodologjisë CLIL (Përmbajtja dhe mësimi i integruar i gjuhës) që synojnë mësuesit që japin dy gjuhë arsimimi në qendrën e tyre arsimore. Ky lloj kursi u siguron mësuesve mjete metodologjike për të dhënë një lëndë në një gjuhë që nuk është gjuha amtare e studentit në mënyrë që ata të mund të fitojnë njohuritë e lëndës dhe në të njëjtën kohë të përmirësojnë nivelin e tyre të përgjithshëm të gjuhës.

KURSET E GJUHS P FORR TUL RRITURIT (+30, + 40, + 50)

Kurset e gjuhës për të rriturit (+ 30 / + 40 / + 50)  janë përqendruar në të rriturit mbi 30 vjeç, të rriturit mbi 40 vjeç dhe të rriturit mbi 50 vjeç. Këto tre blloqe janë grupmoshat minimale në të cilat ndahen programet për të moshuarit. Këtu mund të gjeni programe të larmishme për grupmosha të ndryshme që përfshijnë gjuhë të përgjithshme, gjuhë biznesi, aktivitete intensive, jo-intensive dhe gjithashtu kulturore me një gjuhë. Nëse jeni një i rritur në një nga këto grupe moshe dhe dëshironi të garantoni që shokët tuaj të klasës do të jenë të një moshe të ngjashme, ky është lloji i kursit që do t’ju përshtatet. Në kurset e gjuhës në grupe, në të cilat nuk përcaktohet një interval i caktuar moshe, do të përkoni me studentë që do të jenë kryesisht midis 18 dhe njëzet e ca vjeç, pasi që ky interval moshe është ai që udhëton më shumë në një vend tjetër për të mësuar një të dytë gjuhe.

KURSET AFATGJAT

Kurset afatgjata zakonisht zgjasin 12 javë dhe mund të zgjasin 52 javë (një vit i plotë akademik). Këto kurse janë perfekte për ata studentë që vendosin të përfitojnë nga një vit ose disa muaj për të mësuar një gjuhë të dytë; ose për ata studentë që kanë mbaruar shkollën e mesme dhe nuk e kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë studimet universitare dhe vendosin t’i kushtojnë një vit të jetës së tyre mësimit të një gjuhe të dytë ndërkohë që sqarojnë idetë e tyre për të ardhmen e tyre. Ato janë gjithashtu për ata që e kanë të qartë se do të studiojnë në një universitet të huaj dhe duan të përgatiten sa më mirë që të jetë e mundur paraprakisht, për t’u siguruar që niveli i tyre i gjuhës nuk është i dëmshëm për rezultatet e tyre akademike.

PROGRAMET E PUNS DHE TUD STUDIMIT

Programet e punës dhe të studimit ju ofrojnë një mundësi për të zhvilluar kurrikulën tuaj dhe jetën tuaj të punës, ndërsa studioni një gjuhë të dytë jashtë vendit.

Ekzistojnë 4 kategori për këtë lloj programi:

E paguar. Këto janë përgjithësisht punë të pakualifikuara në sektorë të tillë si mikpritja ose shitja me pakicë, prandaj është më mirë të mos keni pritje të mëdha për llojin e punës dhe pagës, por është një mundësi alternative për të paguar, tërësisht ose pjesërisht, për qëndrimin tuaj jashtë vendit. Ka dy mënyra për të bërë punë me pagesë: ose kombinoni 20 orë në javë punë me pagesë të organizuar nga vetë shkolla me studimin e gjuhës; ose për një numër të caktuar javësh ju merrni një kurs gjuhe ndërsa shkolla ju ndihmon të gjeni një punë pas kursit tuaj. Rasti i parë është i përshtatshëm për ato vende që kërkojnë një vizë që lejon studimin dhe punën deri në një maksimum prej gjysmë dite në të njëjtën kohë dhe e dyta është e përshtatshme vetëm për ato vende në të cilat njerëzit mund të lëvizin dhe vendosen lirshëm, të tilla si rast për çdo qytetar të BE-së brenda BE-së.

Praktikat profesionale. Nëse dëshironi të përmirësoni CV-në tuaj ndërsa mësoni gjuhën në vendin amtare, kjo është opsioni juaj më i mirë. Ekzistojnë dy kategori: ose kombinoni 20 orë në javë të praktikave profesionale në lidhje me studimet tuaja dhe profesionin e ardhshëm të organizuar nga vetë shkolla me studimin e gjuhës; ose për një numër të caktuar javësh ju merrni një kurs gjuhe ndërsa shkolla ju ndihmon të gjeni një praktikë pas kursit tuaj. Rasti i parë është i përshtatshëm për ato vende që kërkojnë një vizë që lejon studimin dhe punën deri në një maksimum prej gjysmë dite në të njëjtën kohë dhe e dyta është e përshtatshme vetëm për ato vende në të cilat njerëzit mund të lëvizin dhe vendosen lirshëm, të tilla si rasti i ndonjë qytetari të BE-së brenda BE-së. Praktikat mund të paguhen ose jo. Shkolla duhet t’ju informojë para se të bëni rezervimin për llojin e praktikës që mund t’ju ofrojë (me pagesë ose jo) dhe në cilët sektorë.

Vullnetarizmi. Ky koncept është i ngjashëm me një praktikë, por në vend të kësaj do të bënit vullnetarizëm social.

Au-palë. Tradicionalisht, kjo ishte menduar fillimisht për vajzat, por çdo ditë ka gjithnjë e më shumë djem që regjistrohen gjithashtu për të qenë një au-palë. Ju do të jetoni me një familje që do t’ju ofrojë strehim dhe mbështetje në këmbim të një numri të caktuar orësh në javë të dedikimit për fëmijët e shtëpisë. Familja duhet t’ju trajtojë si një anëtar tjetër, t’ju japë kohë të mjaftueshme të lirë në mënyrë që të mund të merrni pjesë në klasat e gjuhës dhe ata gjithashtu duhet t’ju japin një shpërblim të vogël në mënyrë që të keni para xhepi javore për të shkuar në kinema ose të dilni për pije me miqtë për shembull. Ju duhet të bëni përpjekje për t’u integruar në familje si një anëtar tjetër dhe të bashkëpunoni me ta në punët e shtëpisë, por nuk jeni një punonjës i shtëpisë në shërbim të familjes. Ky program rrezikon që një familje të mos e kuptojë si duhet idenë. Nëse kjo situatë ndodh, ju duhet të shkoni në shkollë për të ndërmjetësuar midis jush dhe familjes për të sqaruar të drejtat dhe detyrimet e secilës palë.

KURSE TEC SPECIALIZUARA T LAN GJUHS

Në kurse të specializuara. Në kurse të specializuara të gjuhës, ju do të mësoni gjuhën në një mënyrë më teknike, në mënyrë që të rriteni më mirë në profesionin tuaj. Ju mund të mësoni një gjuhë të re të përqendruar në fusha të ndryshme për shembull: mjekësi, inxhinieri, juridike, aviacion, etj. Kjo do t’ju ndihmojë të mësoni fjalorin dhe shprehjet teknike që do t’ju duhen për të qenë në gjendje të jeni një profesionist jashtë vendit tuaj. Qëllimi i këtyre kurseve është që t’ju ndihmojnë të përmirësoni një aspekt specifik të gjuhës, të tilla si të folurit në publik, gramatika, leximi dhe të kuptuarit, etj., Të cilat gjithashtu hyjnë në këtë kategori.

ÇDO GJUH, ÇDO PESTRDORIM