Informacje prawne

www.ynsitu.com to domena internetowa, której właścicielem jest LANGUAGE REPUBLICS. L., z CIF B22424063, z adresem pod adresem Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Hiszpania, zarejestrowany w MERCANTIL REGISTER, Rejestr handlowy Huesca, tom 663, księga 0, sekcja 8a, folio 110, arkusz HU 13655 Hu-4507, Napis 1, Data 13.12.2018 zwana dalej SPÓŁKĄ.

Ustawodawstwo

Ogólnie rzecz biorąc, relacje pomiędzy FIRMĄ a Użytkownikami usług prezentowanych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

Wykorzystanie i dostęp użytkownika

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza nawiązania stosunków handlowych z FIRMĄ.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem, niniejszą Informacją Prawną oraz wymogami dobrej wiary, z zachowaniem staranności odpowiedniej do charakteru usługi, z której korzysta, bez podejmowania działań, które można uznać za niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem, które naruszają praw SPÓŁKI lub osób trzecich, lub które mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć usługę lub uniemożliwić korzystanie z usługi. W szczególności i tytułem przykładu, użytkownik musi powstrzymać się od: * Wykonywania jakichkolwiek działań z naruszeniem praw osób trzecich (prawo do prywatności i własnego wizerunku, prawa własności intelektualnej i przemysłowej itp.). * Reprodukuj, kopiuj, rozpowszechniaj, udostępniaj, publicznie komunikuj, przekształcaj lub modyfikuj zawartość strony, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wyraźnie dozwolonych przez SPÓŁKĘ lub stronę trzecią, która, jeśli ma to zastosowanie, posiada nad nimi prawa do eksploatacji . * Powielaj lub kopiuj do użytku prywatnego treści, które zasługują na rozważenie oprogramowania lub baz danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także udostępniaj je publicznie lub udostępniaj osobom trzecim. * Wykorzystywać zawartość strony internetowej do wszelkiego rodzaju działań reklamowych lub promocyjnych, aw szczególności do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail (spamu) lub podobnej komunikacji. * Wprowadzanie wirusów komputerowych, wadliwych plików lub innego oprogramowania lub programów komputerowych, które mogą powodować uszkodzenia lub nieautoryzowane zmiany zawartości lub systemów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej. * Niszczyć, zmieniać, wyłączać lub uszkadzać dane, informacje, programy lub dokumenty elektroniczne FIRMY lub osób trzecich.

Własność intelektualna i przemysłowa

Informacje na tej stronie są aktualne na dzień ostatniej aktualizacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do jednostronnej aktualizacji, modyfikacji lub usuwania takich informacji bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie treści wyświetlane na stronie (teksty, grafiki, zdjęcia, logo, projekty, kody źródłowe, treści audiowizualne lub dźwiękowe itp.) Podlegają prawom własności intelektualnej i / lub przemysłowej, które należą do FIRMY lub osób trzecich, które upoważniły ich umieszczenie na stronie. Jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części zawartości strony, dokonane w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób elektroniczny, mechaniczny lub inny, jest surowo zabronione. Naruszenie tych praw może skutkować wszczęciem postępowania sądowego, cywilnego lub karnego. Żadne łącze do tej witryny nie może zostać umieszczone bez uprzedniej wyraźnej zgody FIRMY.

Odpowiedzialność firmy

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z zakłóceń, zaniedbań, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonów lub rozłączeń w działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowane przyczynami zewnętrznymi firmy, opóźnieniami lub blokadami w korzystaniu z tego systemu elektronicznego. spowodowane brakami lub przeciążeniami linii telefonicznych, przeciążeniami w systemie internetowym lub innych systemach elektronicznych. FIRMA nie gwarantuje prawdziwości ani nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z błędów w treści dostarczonej przez osoby trzecie, które mogą pojawić się na tej stronie.

FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pomocą „linków” lub linków z jakiejkolwiek witryny internetowej należącej do FIRMY. Obecność „linków” lub linków na stronach internetowych FIRMY służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie oznacza sugestii, zaproszenia lub rekomendacji na ich temat. W związku z tym zarówno niniejsze powiadomienie, jak i Polityka prywatności mają zastosowanie tylko do witryny internetowej firmy i nie gwarantuje się dostępu za pośrednictwem łączy do tej witryny, ani łączy z tej witryny do innych witryn.

Obowiązujące prawodawstwo

WSZYSTKIE JĘZYKI, WSZYSTKIE PRZEZNACZENIA