Obecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento dokument (stejně jako jakýkoli jiný dokument, na který se zde odkazuje nebo na který se odkazuje) upravuje podmínky používání, přístupu a navigace na těchto webových stránkách. www.ynsitu.com vlastnictví Language Republic S.L (dále jen Ynsitu) a nákup nebo pořízení nebo nahlédnutí do výrobků a/nebo služeb, které jsou prostřednictvím něj prováděny. Pokaždé, když použijete www.ynsitu.com nebo nám pošlete e-mail, textovou zprávu (SMS) nebo jinou komunikaci z vašeho počítače nebo mobilního zařízení, budete s námi komunikovat elektronicky.

Budeme vás kontaktovat elektronicky různými způsoby, například e-mailem, textovými zprávami (SMS), oznámeními v aplikaci nebo zveřejněním zpráv nebo e-mailové komunikace na webových stránkách nebo prostřednictvím jiných Ynsitu,jako je náš zákaznický servis. Pro účely této smlouvy souhlasíte se všemi smlouvami, oznámeními a dalšími oznámeními a sděleními, které vám zasíláme elektronickými prostředky a které nahrazují a splňují jakýkoli požadavek písemně, pokud jakýkoli platný zákon nevyžaduje jinou formu komunikace.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU

Každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje produkty nebo služby na webových stránkách www.ynsitu.com vlastnictvím společnosti Ynsitu,dále jen jako zákazníci po celém světě, přijímá tyto obecné podmínky nákupu a náhrady stanovené v procesu nákupu a uzavírání smluv.

PODMÍNKY POUŽITÍ A PŘÍSTUPU

Veškerý obsah hostovaný nebo zpřístupněný prostřednictvím jakékoli www.ynsitu.com služby je výhradním vlastnictvím společnosti Ynsitu a je chráněn zákony Španělska a mezinárodními zákony o právech duševního vlastnictví, autorských právech a právech k databázím.

Systematické získávání nebo opakované použití jakékoli části obsahu některé ze služeb Ynsitu není povoleno bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Společnost Ynsitu a její dodavatelé, vydavatelé, držitelé práv nebo jiní poskytovatelé obsahu si vyhrazují veškerá práva, která nejsou výslovně zahrnuta v těchto podmínkách použití nebo v Všeobecných smluvních podmínkách.

Reprodukce, duplikace, kopírování, prodej, další prodej nebo využívání jakéhokoli druhu služeb Ynsitu nebo jakékoli jejich části pro komerční účely není povoleno, v každém případě bez našeho předchozího písemného souhlasu.

OBECNÉ DOLOŽKY O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH GENERALES DE

CONTRATACIÓN

Podmínky a rozsah odpovědnosti. Všichni zákazníci jakéhokoli produktu nebo služby sjednané prostřednictvímwww.ynsitu.com nebo jiných portálů Ynsitu souhlasí a jsou informováni, že odpovědnostspolečnosti Ynsitu dosahuje pouze a výhradně těch, které jsou odvozeny z:

  • Zpracování údajů a informací
  • Zpracování přijatých plateb
  • Zpracování náhrad v případech, kdy byl zákazník uznán a má pravomoc je obdržet
  • Zprostředkování mezi smluvním zákazníkem a dodavateli až do dokončení platby a přijetí smluvních produktů a služeb.
  • Následná opatření při plnění plateb v případech, kdy nebylo uzavřeno žádné financování
  • Zrušení programu a smluvních služeb, v případech, kdy zákazník nedodržel stanovené platby a v dohodnutých termínech během procesu nákupu pro uzavření smlouvy nebo poskytnutí jakéhokoli produktu nebo služby prostřednictvím ynsitu.com. Poradenství a informace pro všechny zákazníky, kteří mají pochybnosti o produktech nebo službách nabízených prostřednictvím platformy Ynsitu,o jejich uzavírání smluv a plateb.
  • Zprostředkování mezi poskytovateli služeb a konkrétními programy a zákazníky, kteří je chtějí získat prostřednictvím www.ynsitu.com platformy, stejně jako další nabídky nebo propagační akce, které poskytovatelé chtějí inzerovat a posílat potenciálním zákazníkům.

Ynsitu umožňuje prodejcům třetích stran nabízet a prodávat své produkty v www.ynsitu.com. Stránka s podrobnostmi o těchto produktech bude obsahovat odpovídající informace v případě, že jsou nabízeny externími prodejci. Ačkoli Společnost Ynsitu usnadňuje transakce prostřednictvím www.ynsitu.com jako platformy Marketplace,není ani kupujícím, ani prodávajícím produktů nabízených třetími stranami.

Ynsitu jednoduše poskytuje prostor, kde kupující a prodejci mohou obchodovat a obchodovat. V souladu s tím odpovídající smlouvu, která vzniká po uskutečnění nákupu jakéhokoli výrobku prodávaného externím prodejcem, týká se pouze kupujícího a prodávajícího takového výrobku. Ynsitu není součástí této smlouvy, nenese za něj žádnou odpovědnost, ani nejedná jako zástupce prodávajícího. Prodávající je odpovědný za prodej svých výrobků, jakož i za poskytování pomoci s ohledem na nároky kupujícího nebo ve vztahu k jakékoli záležitosti týkající se takové smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Nejsme zodpovědní za přezkoumání nebo kvalifikaci, nebo v žádném případě záruku, nabízí, že třetí strany prodejci post na www.ynsitu.com. Nicméně, Ynsitu, v případě nesprávných nebo non-pravda informace, bude požadovat osobu odpovědnou za jeho opravu a v případě opakování si vyhrazuje právo zabránit této třetí straně v tom, aby i nadále nabízet své výrobky nebo služby v www.ynsitu.com.

Ynsitu nebude zodpovědný za (i) jakékoli ztráty, které nebyly způsobeny žádným nedodrženým ii obchodní ztráty (včetně ušlého zisku, příjmů, smluv, očekávaných úspor, údajů, ztráty goodwillu nebo vzniklých zbytečných výdajů), nebo iii veškeré nepřímé nebo následné ztráty, které obě strany v době, kdy zákazník začal www.ynsitu.com služby rozumně předvídat, nebyly rozumně předvídatelné. Neneseme odpovědnost ani za jakékoli zpoždění nebo nedodržení našich povinností vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění nebo nedodržení lze přičíst okolnostem, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu. Tímto ustanovením není dotčeno právo zákazníkovi, aby obdržel produkt nebo poskytnutí odpovídající služby v dohodnuté lhůtě nebo vypršení platnosti nebo aby obdržel příslušnou náhradu v případě, že vám není schopen poskytnout takové produkty nebo služby v přiměřené lhůtě z jakéhokoli důvodu mimo naši kontrolu zprostředkování služeb.

Odpovědnost za poskytování zboží a služeb je to exkluzivní z těchto dodavatelů, kteří musí dodržovat podrobnosti o smlouvě existující mezi nimi a jejich zákazníky a všechny tyto informace získané z poskytování výrobků a služeb souvisejících s procesem nákupu a služby smluvně zákazníkem nebo kupujícím této smlouvy.

V případě nesouladu podrobnosti o nákupu zboží nebo služeb dodavateli, bude dodavatelé odpovědní za vrácení celkových částek každému zákazníkovi, který uzavřel smlouvu o svých službách, a jakýkoli právní spor musí být veden mezi zákazníky a dodavateli nabízených služeb a produktů.

Pro účely těchto Podmínek se rozumí, že k dodání smluvních produktů nebo služeb došlo v době, kdy zákazník obdrží písemné potvrzení o tom, že jsou elektronické prostředky již oznámeny výše.

Společnost Ynsitu nenese odpovědnost v žádném případě za jakékoli porušení nebo zpoždění při plnění některého z povinností, které dodavatelé služeb nebo produktů převzali zákazníkům. Společnost Ynsitu se však prostřednictvím přiměřených prostředků snaží zprostředkovat mezi dodavateli a zákazníky, aby nalezla nejlepší možné řešení každého případu.

V případě, že dodavatelé služeb nebo produktů nejsou schopni splnit své povinnosti z důvodu vyšší moci, musí to sdělit jak zákazníkovi, tak společnosti Ynsitu.

Podmínky procesu nákupu nebo akvizice

Řádně registrovaní zákazníci mohou nakupovat, sjednávat a rezervovat na webových stránkách prostředky a formuláři. Musí postupovat podle postupu nákupu a/nebo nákupu on-line Ynsitu, během kterého mohou být vybrány různé produkty a / nebo služby přidány do osobního prostoru zákazníka, nebo nakonec klikněte na dokončení rezervace a tlačítko zaplatit nebo tlačítko přijmout pro dokončení rezervace. Stejně tak musí zákazník vyplnit a/nebo zkontrolovat požadované informace v každém kroku, i když během procesu nákupu lze před provedením platby upravit podrobnosti o nákupu.

Zákazník pak obdrží e-mail s potvrzením, že Ynsitu obdržela žádost o nákup. O správě rezervace budete také informováni e-mailem. Tyto informace mohou být případně zpřístupněny také zákazníkovi prostřednictvím jeho zákaznické oblasti.

Po dokončení nákupního řízení zákazník výslovně souhlasí s tím, že ynsitu poskytne své osobní údaje vybraným dodavatelům tak, aby vygenerovali fakturu, která mu bude zaslána elektronickými prostředky.

Není-li výslovně uvedeno jinak, ynsitu není dodavatelem výrobků a služeb prodávaných nebo které mohou být uváděny na trh v www.ynsitu.com

Komunikace, nákupní objednávky a platby spojené s transakcemi provedenými na webových stránkách mohou být archivovány a uchovávány v počítačových záznamech společnosti Ynsitu s cílem vytvořit důkaz transakcí, v každém případě, při respektování přiměřených bezpečnostních podmínek a platných zákonů a předpisů, které se v tomto ohledu vztahují, a to zejména v souladu s LOPD a právy, která pomáhají zákazníkům v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek (Právní upozornění a Všeobecné podmínky použití).

Potvrzení rezervace produktů nebo služeb prostřednictvím www.ynsitu.com nabytí účinnosti, jakmile zákazník obdrží potvrzení o tomtéž a v době, kdy je zaplacena celková částka faktury, bude veškeré zboží a služby smluvně dodány a budou platné.

Daně, které se vztahují na každý produkt nebo službu nabízenou různými dodavateli a zahrnuté v ceně, budou daně, které se řídí v zemi, kde je služba poskytována, nebo dodání smluvního produktu.

Platební a storno podmínky pro prodlení

Všichni zákazníci jakéhokoli výrobku nebo služby sjednané prostřednictvím www.ynsitu.com jsou povinni provést úplné zaplacení smluvních služeb nebo produktů, bez možnosti prodlení nebo prodloužení, nejpozději jeden měsíc před očekávaným datem zahájení smluvních služeb. V případě nákupu produktů nebo služeb méně než jeden měsíc před očekávaným datem zahájení služby zaplatí zákazník při rezervaci součet.

Všechny zákazníky, kteří si zakoupí jakýkoli produkt nebo službu nabízenou www.ynsitu.com přijata a jsou informována o tom, že nedodržení některé z plateb ve lhůtách a splatnostech stanovených v procesu zadávání veřejných zakázek povede smlouvy a veškerého vztahu mezi stranami, aniž je dotčen dopad na plnění smlouvy, aniž by byl dotčen dopad na zákazníkovi veškeré škody a výdaje vzniklé v době, kdy smlouva zůstala v platnosti, a všechny vznikly v důsledku zrušení za nezaplacení.

Používáním www.ynsitu.com nebo provedením a/nebo žádostí o nákup produktu a/nebo služby prostřednictvím této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a všemi výše uvedenými podmínkami, takže pokud s tím všemi nesouhlasíte, neměli byste používat tuto webovou stránku.

Uvádí se také, že tyto podmínky mohou být změněny. Zákazník je odpovědný za konzultaci s nimi pokaždé, když přistupuje, prochází a /nebo používá www.ynsitu.com jako ty, které jsou platné v době, kdy je požadován nákup produktů a / nebo služeb.

V případě všech dotazů, které zákazník může mít v souvislosti s podmínkami, můžete kontaktovat majitele pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo případně pomocí kontaktního formuláře.

Všechny nákupní objednávky přijaté www.ynsitu.com nebo prostřednictvím jsou podmíněny dostupností produktů a/nebo služeb nabízených jejich dodavateli.

Ceny zobrazené v www.ynsitu.com jsou finále a zahrnují daně, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Za žádných okolností nebude Ynsitu automaticky přidávat další příplatky k ceně produktu nebo služby, ale pouze ty, které si zákazník vybral a vybral dobrovolně a svobodně.

Ceny produktů nebo služeb nabízených na www.ynsitu.com se mohou denně měnit v důsledku kolísání směnného kurzu, pokud jsou zobrazeny v jiné měně, než je vlastní měna dodavatele.

Kreditní karty budou podléhat kontrolám a povolením vydávající banky, pokud je banka vydává, pokud banka nepovolí platbu, Ynsitu nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedoručení a nebude moci uzavřít žádnou smlouvu se zákazníkem.

Nákupní nebo nákupní objednávky, ve kterých zákazník vybere bankovní převod jako způsob platby, budou zpracovány, pokud byla částka stejné převedena do maximální doby 4 pracovních dnů. Zákazník musí zajistit, aby správně zadá přesnou částku nákupní objednávky, stejně jako číslo účtu a odkaz na převod.

V případě chyby, nebo nedodržení plateb Ynsitu nebude moci potvrdit objednávku, která bude zrušena,pro nedostatek záznamu v platbě.

Proces nákupu a rezervace:

Chcete-li používat nebo uzavřít smlouvu s některými službami a produkty nabízenými na ynsitu,možná budete muset být zaregistrováni u svého www.ynsitu.com účtu a mít k tobě přidruženu platnou platební metodu.

Při používání služeb Ynsitu nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a zařízením. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte a souhlasíte s tím, že přenesete jakoukoli odpovědnost za všechny činnosti prováděné z vašeho účtu nebo pomocí vašeho hesla.

Budete muset přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění a ochraně důvěrnosti vašeho hesla a pokud máte důvod se domnívat, že vaše heslo bylo známo třetí straně nebo pokud bylo použito neoprávněným způsobem nebo že bylo použito, musíte nás neprodleně informovat. Je vaší odpovědností ověřit, zda jsou údaje, které nám poskytnete, správné a úplné, a je také povinna nás neprodleně informovat o jakékoli změně informací, které jste nám poskytli. Ke svým informacím můžete přistupovat a aktualizovat je prostřednictvím sekce Můj účet na webu.

Vyhrazujeme si právo odepřít přístup ke službě, zrušit jakékoli účty a odstranit nebo upravit jakýkoli obsah v případě, že zákazník poruší platné zákony, tyto smluvní podmínky nebo jiné platné podmínky nebo zásady. Všichni zákazníci, kteří prostřednictvím www.ynsitu.com smlouvy o službách nebo produktech souhlasí s tím, že vrácení jakékoli platby, kterou dříve provedli, je povinno dodržovat storno podmínky. Pokud jsou tytoslužby plně dodrženy, zavazuje se, že vrátí plnou částku smluvních služeb nejpozději do 15 dnů.

Všichni zákazníci kteří uzavřeli pojištění storna (v souladu s podmínkami dohodnutými v tomto) prostřednictvím www.ynsitu.com, mohou obdržet náhradu za služby a produkty, pokud splňují a splňují podmínky požadované v uvedených podmínkách a za podmínek smlouvy, přijetí a zrušení podmínek.

Zákazníci si mohou zakoupit produkty nebo služby v www.ynsitu.com tím, že vyplatí procento z nich, obvykle 20%, museli zaplatit zbývající částku v intervalu před 30 dny před zahájením služby nebo dodáním produktu.

Při měření 30 dnů nebo méně do plánovaného data pro poskytování služby nebo dodání smluvních produktů bude v rezervačním procesu požadováno a bude nutné zaplatit celou částku.

Pokud zákazník zjistí nebo zjistí jakékoli nedostatky ve výrobcích nebo službách smluvně nebo nabízených prostřednictvím www.ynsitu.com by měl informovat Ynsitu.

Storno podmínky v některých případech postup a odstoupení od smlouvy

Všechny Zákazníci produktů a služeb prostřednictvím www.ynsitu.com bude mít právo bezplatně zrušit vaši rezervaci a získat zpět zaplacené částky s výjimkou nevratných částek, pokud je toto odstoupení písemně sděleno nejméně 31 dní před očekávaným datem poskytnutí služeb nebo dodání produktů. K datu vypracování těchto všeobecných podmínek jsou jedinými nevratnými službami v případě odstoupení zákazníka pojištění storna cesty a řízení letu.

Všichni zákazníci, kteří nebyli přijati konečnými dodavateli nebo poskytovateli služeb nebo že jejich místo bylo odepřeno z důvodu nedostupnosti, budou mít právo zrušit smluvní služby a produkty a obdržet 100% zaplacených částek.

V případě, že dodavatel výrobků nebo služeb nabízí storno podmínky, které jsou pro zákazníka výhodnější než ty, které jsou zde popsány, bude pro zákazníka nejvhodnější.

V případě, že si zákazník přeje zrušit nákup produktů nebo služeb, měli by informovat Společnost Ynsitu z oblasti osobního zákazníka a na e-mailovou [email protected] Zákazník bere na vědomí, že existují výjimky z práva na odstoupení od smlouvy,jak je stanoveno v článku 103 královského legislativního nařízení 1/2007 ze dne 16.

Ve stejném smyslu je poskytování služby, kterou zákazník by mohl uzavřít smlouvu na této webové stránce, jak uvádí tentýž zákon, Nebude pomáhat právu na odstoupení od smlouvy zákazníkům, pokud bylo poskytování služby plně provedeno, nebo pokud bylo zahájeno, s výslovným souhlasem spotřebitele a že si je vědom toho, že jakmile bude smlouva plně uzavřena Ynsitu,ztratil jsi právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na produkty nebo služby, které neumožňují jejich vrácení z důvodu jejich specifikací nebo které byly jasně přizpůsobeny a nabízeny výhradně podle těchto vlastností.

rozhodného práva a jurisdikce. Nároky

Přístup, navigace a / nebo používání těchto webových stránek a smlouvy o nákupu produktů prostřednictvím Ynsitu se budou řídit španělskými právními předpisy, které jsou platné za všech okolností.

Jakékoli spory, problémy nebo neshody vyplývající z přístupu, navigace a/nebo používání webových stránek nebo výkladu a prosazování těchto podmínek nebo související s přístupem, navigací nebo s jejich používáním podléhají výlučné jurisdikci španělských soudů a tribunálů, s výslovným zřeknutím se příslušnosti bez ohledu na Zákazníci.

Zákazník může zaslat společnosti Ynsitu vaše stížnosti, stížnosti nebo jakékoli jiné připomínky, které chcete učinit prostředky, které jsou pro tento účel zřízeny.

Uzavření všeobecných podmínek.

Pokud je některá z těchto podmínek prohlášena za neplatnou pravomocným rozhodnutím vydaného příslušným orgánem nebo soudem, zůstávají zbývající doložky v platnosti,aniž by byly tímto prohlášením neplatnosti dotčeny.

Vztahy společnosti Ynsitu s poskytovateli služeb a produktů jsou založeny různými podmínkami, které tvoří obchodní vztah (B2B), který máme s každým z nich.

VŠECHNY JAZYKY, VŠECHNY CÍLE